Showing 1-20 of 21
 • Katya Vinog Bottom Lash Lift Shields - Purple

  Katya Vinog Bottom Lash Lift Shields – Purple

  £13.00 £15.60 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Bottom Lash Lift Shields - Sky Blue

  Katya Vinog Bottom Lash Lift Shields – Sky Blue

  £13.00 £15.60 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Glue Palette - Black

  Katya Vinog Glue Palette – Black

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Glue Palette - Sky Blue

  Katya Vinog Glue Palette – Sky Blue

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Glue Palette - White

  Katya Vinog Glue Palette – White

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Lash Lift Covers - Black

  Katya Vinog Lash Lift Covers – Black

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Select options
 • Katya Vinog Lash Lift Covers - Clear

  Katya Vinog Lash Lift Covers – Clear

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Read more
 • Katya Vinog Lash Lift Covers - Purple

  Katya Vinog Lash Lift Covers – Purple

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Select options
 • Katya Vinog Lash Lift Covers Set - F*ck It

  Katya Vinog Lash Lift Covers Set

  £16.00 £19.20 inc VAT
  Brand: Select options
 • Katya Vinog Lash Lift Palette - Black

  Katya Vinog Lash Lift Palette – Black

  £13.00 £15.60 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Lash Lift Palette - Purple

  Katya Vinog Lash Lift Palette – Purple

  £13.00 £15.60 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Lash Lift Palette - Sky Blue

  Katya Vinog Lash Lift Palette – Sky Blue

  £13.00 £15.60 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Purple Lash Lift Shields Set

  Katya Vinog Purple Lash Lift Shields

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Select options
 • Katya Vinog Purple Lash Lift Shields Set

  Katya Vinog Purple Lash Lift Shields Set

  £35.00 £42.00 inc VAT
  Brand: Read more
 • Katya Vinog Silicone Under Eye Patches - Black

  Katya Vinog Silicone Under Eye Patches – Black

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Silicone Under Eye Patches - Purple

  Katya Vinog Silicone Under Eye Patches – Purple

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Read more
 • Katya Vinog Silicone Under Eye Patches - Sky Blue

  Katya Vinog Silicone Under Eye Patches – Sky Blue

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Silicone Under Eye Patches - White

  Katya Vinog Silicone Under Eye Patches – White

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Add to basket
 • Katya Vinog Sky Blue Lash Lift Shields Set

  Katya Vinog Sky Blue Lash Lift Shields

  £6.50 £7.80 inc VAT
  Brand: Select options
 • Katya Vinog Sky Blue Lash Lift Shields Set

  Katya Vinog Sky Blue Lash Lift Shields Set

  £35.00 £42.00 inc VAT
  Brand: Read more